Лични Данни СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ за целите на играта „Кой ми скри топката на “СПОРТАЛ.БГ“ АД    
  1. Във връзка с участието ми в играта на “СПОРТАЛ.БГ“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200818004 и на основание и по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR), декларирам съгласието си личните ми данни, предоставени от моя страна за участие в играта, да бъдат събирани и обработвани от страна на “СПОРТАЛ.БГ“ АД, ЕИК 200818004 в качеството на организатор на играта.
 
  1. Съгласявам се предоставените от мен лични данни, а именно имена /собствено и фамилно име/, телефонен номер за участие в играта и електронна поща и адрес за кореспонденция, при спечелване на награда, да се обработват от “СПОРТАЛ.БГ“ АД за следните цели: a) участие в играта на “СПОРТАЛ.БГ“ АД; b) публичното ми обявяване като печеливш или резервен печеливш; c) идентифицирането ми при доставка и/или предаване на спечелена от мен награда от участието ми в играта; d) обработване, използване, включително предоставяне на компетентни органи на личните ми данни, в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на “СПОРТАЛ.БГ“ АД.
 
  1. С настоящото се съгласявам, че “СПОРТАЛ.БГ“ АД има право да предоставя личните ми данни на трети лица, с оглед изпълнение на задълженията си по организиране и изпълнение на играта, като: a) избраната куриерска фирма, която ще достави наградата на всеки печеливш; b) на трети лица – подизпълнители, съдействащи за организиране и изпълнение на играта, като например: счетоводители и счетоводни предприятия; Одитори и Одиторски предприятия; Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти; Нотариуси; Рекламни и ПР агенции; Дружества извършващи дейност по системно администриране на данни; Лица, разработили и поддържащи онлайн платформи, ползвани от “СПОРТАЛ.БГ“ АД за извършване на тяхната дейност.
 
  1. С настоящото декларирам, че съм запознат за моите права, а именно: a) Право във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ми данни съгласно изискванията на Регламента. Считам се за уведомен, че при оттегляне на съгласието ми за обработка на личните ми данни преди края на играта и промоцията, ще загубя натрупаните шансове да бъда изтеглен като печеливш участник и ще бъда изваден от списъка с участници за теглене на наградите; b) Право на коригиране на личните ми данни; c) Право на достъп до личните ми данни; d) Право на изтриване на личните ми данни. Считам се за уведомен, че при подаване на искане за изтриване на личните ми данни преди края на играта и промоцията, ще загубя натрупаните шансове да бъда изтеглен като печеливш участник и ще бъда изваден от списъка с участници за теглене на наградите ; e) Право на ограничаване на обработването на личните ми данни; f) Право на преносимост на личните ми данни; g) Право на възражение срещу обработката на личните ми данни, включително възражение срещу профилиране и директен маркетинг; h) Право да поискам от Администратора на личните ми данни да уведоми третите лица, на които е предоставил данните, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните ми данни. i) Право на жалба до Комисия за защита на личните данни, която се подава във форма и с реквизити съгласно установеното в закона.
  За упражняване на правата си и за повече информация, може да се свържете с организаторите на тел.: 02/9710311/ email: gdpr@sportal.bg   Уведомен/а съм, че в случай на спечелване на награда, в резултат от участието ми в играта, “СПОРТАЛ.БГ“ АД ще има право да обработват и съхраняват личните ми данни, дори при оттеглено от мен съгласие, на основание: a) Чл. 6, ал. 1, буква „в” от Регламента - обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора. b) Чл. 6, ал. 1, буква „е” от Регламента - обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна.   Уведомен съм, че личните ми данни ще бъдат съхранявани за срок от 18.06.2021 г. до 18.08.2021 г., с изключение на лицата, които са обявени за печеливши, за които личните им данни ще бъдат съхранявани в рамките на установения от закона срок. С настоящото се съгласявам, че при спечелването ми на награда в резултат от участието ми в играта, “СПОРТАЛ.БГ“ АД ще има правото да обяви и да публикува имената ми на интернет страницата на играта https://mura.sportal.bg/

ИГРАЙ НАГРАДИ ПЕЧЕЛИВШИ ПРАВИЛА 2021. Sportal. Всички права запачени създадено от създадено от